Ademwerk opleidingen

Hoe gaat dat?

De opleidingen bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en worden afgesloten met een aantal supervisie sessies. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling zal gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaatsvinden. 

In de opleidingen leert men de uitgangspunten en methodieken  en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus  opleidingen tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleidingen hebben een ervaringsgericht karakter. 

Je kunt gedurende deze opleidingen dus niet 'consumerend' leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.

Certificaat


Na een bevredigende afronding van de opleiding zal aan de student een certificaat uitgereikt worden. Voor het behalen van dit certificaat dient hij of zij echter ook drie adem- sessies met een eigen client onder supervisie te hebben gegeven.

 Met dit certificaat heeft de student de mogelijkheid om een eigen praktijk te beginnen. Maar men kan het
Ademwerk natuurlijk ook toepassen en verweven in eigen werk of gewoon in het dagelijkse leven integreren. Na het behalen van het certificaat kun je ook supervisie krijgen of verschillende bijscholings-dagen volgen.

Contactformulier