Ademwerk Opleidingen


Hoe gaat dat?

De opleidingen bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en worden afgesloten met een aantal supervisie sessies. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling zal gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaatsvinden. In de opleidingen leert men de uitgangspunten en methodieken  en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus  opleidingen tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleidingen hebben een ervaringsgericht karakter. Je kunt gedurende deze opleidingen dus niet 'consumerend' leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.

Ademwerk, ademwerk opleidingen,ademtherapie, alternatieve opleidingen, reichiaans ademwerk, rebirthingcoach, relatie ademwerk