Ademwerk opleidingen


Opleiding RebirthingCoach


Het was in 1976 dat ik mijn eerste Rebirthing-sessie onderging. Het is moeilijk om de intensiteit van wat er toen gebeurde onder woorden te brengen. Dus laat ik volstaan te zeggen dat het voor mij een overweldigende ervaring was. Gevoelens van ontroering, geluk en verwarring liepen door elkaar heen.

Na die bewuste sessie is
Ademwerk het centrale punt in mijn leven geworden. Sindsdien heb ik misschien wel meer dan honderd sessies ondergaan en ondertussen 45 jaar ervaring in het begeleiden daarvan. En nog altijd raak ik onder de indruk van de eenvoud en kracht van deze methode. Ik heb in die afgelopen 45 jaar vaak een ''hergeboorte'' mogen meemaken. Waarbij mensen van het ene op het andere moment hun shit inruilden voor een diep gevoel van 'alles is goed zoals het is'.
 

ADEMWERK

Er is de laatste jaren een stijgende vraag naar Ademwerk. Die toenemende belangstelling is moeilijk nog als een trend te beschouwen. Steeds meer mensen vragen specifiek naar Ademwerk. Want praten over hun problemen doen ze al jaren en vaak in vruchteloze vicieuze cirkels. De tijd dat praattherapie het enige antwoord van de geestelijke gezondheidszorg was, is dan ook definitief voorbij.

 Mensen merken dat het alleen praten over hun problemen in therapiesessies vaak niet helpt. Ze ervaren dat het belangrijker is zich te bevrijden van
oude emotionele pijn, die vaak de kern van het probleem vormt. Die pijn zit concreet in het lichaam opgeslagen. Daarom is de adem vaak de snelste weg om bij de kern van het probleem te komen. 

WAT IS REBIRTHING?

 Rebirthing is een therapeutische vorm van ademwerk. Het is ontdekt in 1973 door Leonard Orr in Californie USA. Tijdens een rebirthingsessie wordt intensief en ontspannen geademd, waarbij de inademing en uitademing op elkaar volgen zonder dat er pauzes zijn.

Deze manier van ademen heeft als effect dat men in contact komt met emoties en gevoelens die bepalend zijn voor de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van het leven. Tijdens
Rebirthing kan niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst, schokkende levenservaringen worden verwerkt en geintegreerd in het dagelijkse leven. Rebirthing kan ook het contact herstellen met zelfvertrouwen, levenslust en liefde. 
  

INHOUD VAN DE OPLEIDING

 
REBIRTHING ADEMWERK
Het belangrijkste deel van de opleiding. Alle facetten van deze ademhalingstechniek zullen hierbij aanbod komen. Verder wordt op beknopte wijze aandacht besteed aan het werk van Reich & Grof.
 

 FOCUSED BODYWORK.
  Gericht lichaamswerk wat wordt toegepast als de weerstand tegen de opkomende ervaring te sterk is
.

ZENPSYCHOLOGIE.
  Ondersteunend bewustwordings-werk waarbij het mogelijk is de ‘‘stemmetjes’’ in jezelf te leren kennen.
 

 PRIMAIRE BESLUITEN.
  Het transformeren van primaire besluiten die in de vroegste periode van het leven zijn genomen.


PSYCHOLOGIE VAN DE SCHADUWZIJDEN.
  Ondersteunend psychologisch-werk dat wordt gebruikt om de schaduwzijden van jezelf, die een afgescheiden leven leiden, weer te herkennen.


ADEMREADING
 Geeft informatie over iemands adembeweging als een manier hoe men zich beweegt in het dagelijkse leven.


EVOCATIEVE MUZIEK.
Het gebruik maken van evocatieve muziek. Dit is muziek die de psyche in beweging kan brengen.


RELAXATIE TECHNIEKEN.
  Technieken om middels een lichte trance tot ontspanning te komen.


SUPERVISIE.
  Het onder supervisie begeleiden van sessies met een eigen client

 

 OPLEIDINGSKOSTEN

De opleiding bestaat uit 12 dagen van 10.00-17.00 uur. De kosten van de opleiding bedragen € 1800,- p.p. of 12x € 150,- exclusief supervisie en inclusief een uitgebreide Syllabus. Alle opleidingsdagen en supervisie sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte Sint Bonifatiusstraat 22 te Leidschendam. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit Centraal station Leiden bus 45, en vanuit Centraal station Den Haag bus 45 & 46. Ook met eigen vervoer gemakkelijk te bereiken. Bovendien is er altijd voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Contactformulier


De adem verbreekt de regelmaat,
waar wij doen verstarren